Jak rozliczyć PIT za rok 2017?

Czas na złożenie deklaracji podatkowej osoby, które osiągają dochody z umowy o pracę, renciści, emeryci, osoby zatrudnione na umowę zlecenia oraz o dzieło mają czas do końca kwietnia. Do końca kwietnia deklarację podatkową muszą złożyć osoby, które pobierają zasiłki. Rodzaje formularzy Wymienione wyżej osoby, które osiągają [...]

Read more

Kiedy nowa ulga podatkowa dla przedsiębiorców?

Dzięki ulgom podatkowym zasadniczo podatnicy powinni płacić fiskusowi niższe podatki. Ulgi na ogół obowiązują w przypadku opłacania podatku PIT, VAT, PCC czy innych, [...]

„Podatek Religi” – czy Polacy znów będą musieli go płacić?

Podatek Religi obowiązywał jedynie przez rok, ale całkiem możliwe, że zostanie wprowadzony ponownie. Takie zmiany zapowiedział w czerwcu nowy minister zdrowia, profesor [...]

Niższe opłaty w Getin Bank – obniżone koszty prowadzenia karty

Getin Bank przedstawił w maju nowe Tabele Opłat i Prowizji. Okazuje się, że w momencie, gdy większość banków podwyższa koszty prowadzenia rachunku, Getin Bank [...]

Kredyt dla rolnika – nowy pomysł Unii Europejskiej

W poniedziałek, 23 marca, Komisja Europejska zaprezentowała swój nowy pomysł, dotyczący ułatwień, na jakie mogliby liczyć rolnicy z krajów Unii Europejskiej w trakcie [...]

RIPOK w świetle przepisów prawa i w praktyce

Przyjęta w 2011 roku ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach wprowadziła radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Stary system [...]

Zadania RIPOK

Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do kwestii zanieczyszczenia środowiska, dlatego też istnieje cały szereg regulacji unijnych nakładających na państwa [...]

Czy łatwo dziś otrzymać kredyt hipoteczny?

Uzyskanie kredytu hipotecznego, który umożliwiłby nam zakup własnego mieszkania, nie jest łatwe. Aby bank rozpatrzył nasz wniosek, musimy spełnić kilka podstawowych [...]

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

W świetle nowego ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, znacznie zwiększyły się obowiązki gmin w tym zakresie. Obecnie gmina odpowiada zarówno za [...]

Polskie prawo w służbie ekologii

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje współczesna cywilizacja, jest zagospodarowanie milionów ton śmieci, jakie wytwarza ludzkość każdego dnia. Szczególny [...]

Nowe sposoby gospodarowania odpadami

Współczesna cywilizacja oraz emitowane przez człowieka odpady, są dużym zagrożeniem dla naszej planety. W związku z tym wciąż wprowadzane są w życie nowe ustawy [...]