odpady

RIPOK w świetle przepisów prawa i w praktyce

Przyjęta w 2011 roku ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach wprowadziła radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. [...]

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

W świetle nowego ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, znacznie zwiększyły się obowiązki gmin w tym zakresie. Obecnie gmina [...]

Nowe sposoby gospodarowania odpadami

Współczesna cywilizacja oraz emitowane przez człowieka odpady, są dużym zagrożeniem dla naszej planety. W związku z tym wciąż wprowadzane są w życie [...]