Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zadania RIPOK

Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do kwestii zanieczyszczenia środowiska, dlatego też istnieje cały szereg regulacji unijnych nakładających na [...]

Nowe sposoby gospodarowania odpadami

Współczesna cywilizacja oraz emitowane przez człowieka odpady, są dużym zagrożeniem dla naszej planety. W związku z tym wciąż wprowadzane są w życie [...]