zadania ripok

Zadania RIPOK

Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do kwestii zanieczyszczenia środowiska, dlatego też istnieje cały szereg regulacji unijnych nakładających na [...]

Polskie prawo w służbie ekologii

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje współczesna cywilizacja, jest zagospodarowanie milionów ton śmieci, jakie wytwarza ludzkość każdego [...]